توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت حسابداری

 ثبت شرکت حسابداری

دانشجویان فارغ التحصیل در رشته حسابداری جزو اولویت ها برای ثبت شرکت حسابداری هستند. ثبت شرکت حسابداری نیاز به مدرک تحصیلی دارد اما فقط در زمینه حسابداری میتوانند با کارشناسی ثبت شرکت حسابداری کنند. اگر قصد انجام امور حسابرسی را دارند باید از انجمن حسابداران مجوز تهیه کنند.

برای اطلاع بیشتر در زمینه ثبت شرکت حسابداری با مشاوران موسسه حقوقی پایش در تماس باشید