توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت خدماتی 

ثبت شرکت خدماتی 

موسسین شرکت های خدماتی بهتر است از قالب مسئولیت محدود برای ثبت شدن استفاده کنند که

این نوع شرکتها با حداقل 2 نفر سهامدار و اعضا به ثبت می رسند و از موارد مهم در خصوص

ثبت شرکت خدماتی موضوعی است که توسط کارشناس طراحی می شود که این موضوع بتواند به درستی

تمام عنوان ها را دربرگیرد مثل خدمات تنظیفاتی اعم از اماکن عمومی و خصوصی و راه پله ها

،خدمات منازل و ادارات و ........که موسسین بتوانند با  توجه به موضوع فعالیت شرکت خود به سود

 بیشتری هم دست پیدا کنند .

موسسه حقوقی بین الملل پایش با داشتن موضوعات تخصصی در ثبت انواع شرکتها از جمله ثبت

شرکت خدماتی امیدوار است خدمات مفیدی به شما هم وطنان ارائه دهد