توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت در تاکستان

ثبت شرکت در تاکستان

برای هر کارموفق و مثمر ثمری باید از راه درست آن وارد بشیم و بهترین راه برای راه اندازی کسب کار مطمئن و هدفمند باید ابتدا شرکت مورد نظر رو به ثبت برسونیم.

  مراحل ثبت شرکت در تاکستان

تکمیل مدارک و ثبت سامانه ای

 تنظیم و امضای اوراق شرکت

تشکیل پرونده و ارسال به اداره ثبت شرکت تاکستان

 دریافت آگهی تاسیس و چاپ روزنامه می باشد.

برای ثبت شرکت در تاکستان یا هر یک از شرکت ها و موسسات موضوع قانون تجارت در تمام ایران می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.