توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت در شهریار

در سالهای اخیر اکثر شرکتهای دولتی و همچنین خصوصی  برای متقاضیان کار خود شرایطی را در نظر گرفته اند که یکی از آنها ثبت شرکت در شهریار می باشد.هدف از ثبت شرکت در شهریار برای گسترش کار و جلوگیری از بیکاری  افراد,مشارکت را در نظر دارد و برای اطمینان از این کار اداره ثبت شرکتها این مشارکت را به صورت قانونی تحت عنوان ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری اننجام میدهد.

کار گروه تخصصی موسسه ثبت شرکت بین الملل  برای ثبت شرکت در شهریار میتوانند قالب شرکت شما را به نوع مسئولیت محدود و سهامی خاص به ثبت برسانند.

شرایط ثبت شرکت در شهریار با قالب مسئولیت محدود بدین صورت است:

-تعدادافراد حداقل 2نفر

-میزان سرمایه اولیه اعلامی است(نیاز به واریزبه حساب شرکت نیست)

شرایط ثبت شرکت در شهریار با قالب سهامی خاص بدین صورت است:

-حداقل نفر سهامدار و نفر بازرس که هیچ نسبت سببی و نسبی با سهامداران نداشته باشند.

35% از سرمایه شرکت را باید واریز به حساب شرکت شود و تا زمان صادر شدن اوراق ثبتی شرکت توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری این درصد در حساب شرکت بلوکه باقی می ماند.

موسسه حقوقی بین الملل با مشاوره تخصصی توسط مشاوران مجرب وظیفه دارند مزایا و معایب انواع قالب ثبتی شرکتها را برای شما شفاف سازی کرده و مراجعین محترم بر اساس نیاز و اهداف شرکت یکی از قالب ها را برگزیده تا مراحل اجرایی ثبت شرکت در شهریار شروع شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در شهریار:

1.اصل کارت ملی و شناسنامه و کپی برابر اصل مدارک اعضا

2.گواهی عدم سوء پیشینه اعضا

3.مدرک تحصیلی در صورت نیاز

4.کارت پایان خدمت برای شهرستانها