توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت در پیشوا

ثبت شرکت در پیشوا

80 تا 85% ثبت شرکت در پیشوا به صورت مسولیت محدود ثبت میشوند .این نوع شرکت به دلیل راحتی و ساده تر بودن در ثبت و اداره, آمار بالاتری در اداره ثبت شرکت ها دارد.در ثبت شرکت در پیشوا مدت تصدی گری اعضا نامحدود است و در صورتی که شرکتی ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقی مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند..در واقع تعهدات شرکا نسبت به سرمایه اعلامی آنها می باشد.

همکاران ما در قسمت ثبت شرکت پپیشوا نهایت تلاششان را انجام می دهند تا مشاوره لازم را بر اساس اهداف و نیاز شرکتتان انجام دهند.موکلان گرامی قبل و بعد ثبت شرکت به هر اندازه که به مشاوره نیاز اشته بشند میتوانند در موسسه ثبت شرکت بین الملل پایش مشاوره رایگان توسط مشاوران مجرب داشته باشند.تا ثبت شرکت موفقی در پیشوا داشته باشند