توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت راه وابنیه

ثبت شرکت راه وابنیه

ثبت شرکت در زمینه ای ساختمانی و راه سازی  با موضوع  راه و ابنیه به ثبت می رسد.حوزه موضوعی ثبت شرکت راه و ابنیه   زمینه گسترده ای دارد که برخی از آنها مثل موضوح طراحی نیاز به مجوز و مدرک تحصیلی مرتبط دارد.

ثبت شرکت راه و ابنیه به دو قالب زیر میتواند ثبت شود

ثبت شرکت راه و ابنیه با قالب مسولیت محدود

در این قالب شرایط به شرح زیر است:

1-حداقل 2 نفر اعضا

2-حداقل سرمایه1000000میلیون ریال(این سرمایه اعلامی است)

ثبت شرکت راه وبنیه با قالب سهامی خاص

در این قالب شرایط به شرح زیر است:

1-حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس

2-حداقل سرمایه 1000000 میلیون ریال(35%از سرمایه تا زمان صدور روزنامه رسمی ثبت شرکت در حساب شرکت در شرف تاسیس باقی بماند)

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت راه و ابنیه:مدارک مورد نیاز در زمینه ثبت شرکت راه و ابنیه به شرح زیر است:

1-مدارک شناسایی تمام اعضای شرکت

2-گواهی دم سوء پیشینه کیفری تمام اعضا

3-مدرک تحصیلی در صورت نیاز موضوع

4-مجوز از نظام مهندسی در صورت نیاز موضوع