توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

این روزها صاحبان کار برای انجام کار,شرط دارا بودن شرکت را برای پیمانکاران ساختمانی لحاظ میکنند.

برای ثبت شرکت ساختمانی ابتدا باید شریک داشته باشید.برای ثبت شرکت ساختمانی به صورت مسئولیت محدود باید حداقل 2نفر و برای ثبت شرکت ساختمانی به صورت سهامی خاص باید حداقل 3 نفر باشید.حداقل سرمایه برای ثبت شرکت ساختمانی در هر 2 نوع قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود 1000000 ریال می باشد.اما چون این سرمایه پشتوانه شرکت می باشد معمولا بهتر است بیش از این مقدار را به عنوان سرمایه اولیه شرکت در ثبت شرکت ساختمانی تعیین کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر ثبت شرکت,تغییرات مربوط به شرکت,ثبت برند و ... با کارگروه تخصصی ثبت شرکت بین الملل پایش تماس بگیرید.