لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

مدارک ثبت شرکت در تهران


زمانی که دو یا چند نفر با افکار و اهداف اقتصادی و تجاری مشترک تصمیم بگیرند آن اهداف را اجرایی نمایند گرد آمده و شرکت تشکیل می دهند . در اصل این خواست و اندیشه ی مشترک افراد است که منجر به تشکیل شرکت می شود.

برای ثبت یک شرکت در تهران میبایست با توجه به مقررات ادارای ثبت شرکتها به ترتیب مدارک ثبت شرکتها را آماده کرده و مراحل ثبت را پشت سر گذاشت.پس از اتمام مراحل نهایتا شرکت به ثبت خواهد رسید . ماده ی 95 قانون تجارت مقرر کرده است که الزاما تمامی شرکتهای تجاری باید ثبت شوند. اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری" مرجع ثبت شرکت ها در تهران "و ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری"در شهرستان ها،"می باشد.

با توجه به اینکه شرکتی که می خواهید ثبت کنید از چه نوع است مدارک ثبت آنها نیز متفاوت است:

مدارک جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. شرکتنامه کامل شده در دو نسخه
 2. تقاضانامه کامل شده در دونسخه
 3. اساسنامه کامل شده در دو نسخه
 4. کامل کردن فرم انتخاب اسم به ترتيب اولويت اسامی مورد درخواست و فيش واريزي
 5. اصل مجوز فعاليت از مراجع مربوطه چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد
 6. عکس برابر با اصل شده ی اسناد شناسایی تمامی  شرکاء، مديران و هيأت نظارت(در صورتی که شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
 7. اصل تاییدیه نداشتن سابقه کیفری برای اعضاء هیأت مديره و مديرعامل
 8. صورتجلسه مجمع عمومي موسسين در دو نسخه
 9. صورتجلسه هيأت مديره در دو نسخه
 10.  چنانچه امور ثبت شرکت بوسیله ی وکيل انجام شود اصل وکالتنامه وکيل دادگستري.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

 1. دو برگ از اظهارنامه شرکت(فرم چاپی)
 2. دو برگ از اساسنامه شرکت                                            
 3. دو رونوشت ازصورتجلسه مجمع عمومی موسسین                   
 4. صورتجلسه هیات مدیره که مدیران انتخاب شده آن را امضا کرده باشند در دو رونوشت
 5. کپی سند هویتی تمام سهامداران و بازرسین
 6. ارائه تاییدیه تادیه دست کم  35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن سپرده شده است.
 7. در صورت لزوم مجوز ارائه شود(با درخواست اداره ثبت شرکت ها)
 8.  تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ارائه گردد(در صورتیکه آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد).
 9. سند مالکیت اصل ارائه گردد.(چنانچه اموال غیر منقول بخشی از سرمایه شرکت باشد)

مدارک جهت ثبت شرکت سهامی عام در تهران

مرحله اول : (مرحله تشکیل و کسب اجازه پذیره نویسی )

 1. طرح اعلاميه پذيره نويسی در دو نسخه که تمامی موسسين باید آن را امضا کرده باشند.
 2. اظهارنامه کامل شده در دو نسخه
 3. طرح اساسنامه کامل شده دو نسخه
 4. عکس مدارک شناسایی موسسين برابر با اصل شده
 5. رسید بانکي تادیه سرمايه (دست کم 35% از 20% سرمایه ضمانت شده)
 6. مجوز فعاليت از مراجع مربوطه اگرثبت موضوع به مجوزاحتیاج داشته باشد
 7. مجوز اصل اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 8. کامل کردن فرم انتخاب اسم به ترتيب اولويت اسم های تقاضا شده و رسید مربوط به واريزي

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 1. اساسنامه ای که مجمع عمومی موسس آن را تصویب کرده باشد در دو رونوشت.
 2. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شامل تصویب اساسنامه ،مشخص کردن اعضاء هیئت مدیره ،گزینش بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. دو رونوشت ازصورتجلسه هیات مدیره
 4. اصل رسید بانکیی که برتادیه دست کم 35% سرمایه شرکت دلالت دارد. (چنانچه بخشی از سرمایه موسسین غیر نقدی باشد، اصل تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری باید ارائه شود.)
 5. اصل جواز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی در تهران

 1. شرکتنامه کامل شده در دو رونوشت
 2. نامه درخواست کامل شده در دو رونوشت
 3. اساسنامه کامل شده دو نسخه
 4. کامل کردن فرم انتخاب اسم به ترتيب اولويت اسامی تقاضا شده و  رسید واريزي
 5. اصل جواز فعاليت از مراجع مربوطه در مواردي که به ثبت رسیدن موضوع به مجوز احتیاج داشته باشد
 6. عکس برابر با اصل شده ی اسناد تشخیص هويت تمامی شرکاء، مديران و هيأت نظار(اگر تعداد شرکاء از 12 نفر بیشترباشند)
 7. اصل تاییدیه نداشتن سوء سابقه برای اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
 8. صورتجلسه مجمع عمومي موسسين در دو رونوشت
 9. صورتجلسه هيأت مديره در دو رونوشت
 10. اگر امور ثبت شرکت را وکیل پیگیری می کند اصل وکالتنامه وکيل دادگستري

مدارک جهت ثبت شرکتهای نسبی در تهران

 1. چنانچه شرکتنامه کامل شده باشد در دو نسخه
 2. در صورت تکمیل تقاضانامه دو نسخه
 3. اساسنامه چنانچه کامل شده باشد دو نسخه
 4. کامل کردن فرم گزینش اسم به ترتيب اولويت اسامیی مورد تقاضا و همینطور رسید واريزي
 5. اصل مجوز فعاليت که از مراجع ذيربط اخذ شده باشد چنانچه مجوز برای آن موضوع ثبتی نیاز باشد
 6. تصوير برابر با اصل اسناد شناسایی کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(اگر که تعداد شرکاء  از 12 نفر تجاوز نماید)
 7. اعضاء هیأت مديره، مديرعامل اصل گواهي عدم سوء سابقه ارائه دهند
 8. صورتجلسه مجمع عمومي موسسين در دو نسخه
 9. دو نسخه از صورتجلسه ارائه شده هيأت مديره
 10. اصل وکالتنامه وکيل دادگستري اگر ثبت شرکت را وکيل انجام دهد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری در تهران

 1. اگرکه تقاضانامه کامل شده باشد در دو نسخه
 2. اساسنامه دو نسخه در صورت تکميل
 3. کامل کردن فرم گزینش اسم به ترتيب اولويت اسامی پيشنهادي
 4. اصل مجوز فعاليت که از نهاد مربوطه اخذ شده باشد اگر ثبت موضوع به مجوز احتیاج داشته باشد
 5. عکس برابر با اصل شده ی مدارک هویتی موسسين و مديران
 6. صورتجلسه مجمع عمومي موسسين در دو رونوشت
 7. صورتجلسه هيأت مديره يا مدیریت در دو نسخه
 8. اصل وکالتنامه وکيل دادگستري اگر ثبت شرکت توسط وکيل انجام شود.

مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی در تهران

 1. سه رونوشت اساسنامه که اداره تعاون مربوطه مهر کرده باشد
 2. دو رونوشت از صورتجلسه اولين مجمع عمومي
 3. صورتجلسه هيأت مديره در دو نسخه
 4. دو نسخه نامه درخواست تعاوني
 5. شرکتنامه تعاوني در دو رونوشت
 6. کامل کردن فرم انتخاب نام به ترتيب اولويت اسامی پيشنهادي
 7. اصل تاییدیه بانکي دال بر پرداخت سرمايه تعهدي(دست کم 35% سرمايه)
 8. اصل مجوز از اداره تعاون ذی ربط
 9. عکس برابر با اصل اسناد هویتی اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)

مراحل ثبت شرکت در تهران

برای آگاهی و اطلاع از مراحل ثبت شرکت در تهران می توانید با وکیل ثبت شرکت ها در ارتباط باشید مشاوران و کارشناسان خبره ما شما در این امر یاری می نماییم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تبدیل شرکت ها

تبدیل شرکت از لحاظ حقوقی به معنای اینست که شرکت با حفظ شخصیت حقوقی ثبت شده خود ، موضوع فعالیت خود و یک سری ویژگی های شرکت را تغییر دهد

خانه

homehomehomehomehomehome

اسامی شرکت های بازرگانی

در زمان انتخاب نام شرکت باید نوع فعالیت شرکت را مدنظر قرار داد و برای شرکتهای بازرگانی اسامی متفاوت و خاص انتخاب نمایید

تعیین موضوع فعالیت شرکت تولیدی

ثبت شرکت تولیدی همان طور که از نام آن ها مشخص است به فعالیت های تولیدی مشغول می باشند در موضوع فعالیت آنها درج کالاهای تولیدی الزامی می باشد

ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران

شرکت ها انواع و اقسام متفاوتی دارند،که یکی از انها شرکت های عمرانی است.معنی واژه عمران ابادانی، گسترش رونق و توسعه میباشد.شرکتهای عمرانی سرپرست و مجری عملیات عمرانی در تهران میباشد.

ثبت شرکت دانش بنیان در تهران

شرکت های دانش بنیان در تهران اکثرا به طراحی و تولید کالا و خدمات در حیطه ی تکنولوژیِ می پردازند که منجر به اختراع و ابداعات نوین جهت تجاری سازی خواهد شد.

ثبت شرکت بازرگانی در تهران

از جمله شرکت های تجاری میتوان به شرکت های بازرگانی اشاره نمود. در واقع در اساسنامه شرکت های بازرگانی در تهران به این مورد اشاره شده که شرکت در امور بازرگانی واردات ، صادارت و... فعال می باشد.

پروانه بهره برداری وزارت صنایع

کلیه‌ی فعالیت‌های صنعتی سازمان‌ها نیازمند مجوزی است که به آن پروانه‌ی بهره برداری می‌گویند و تنها در صورتی امکان اخذ و صدور آن فراهم می‌باشد که جهت راه‌ اندازی تمامی قسمت‌های سازمانیانجام شده باشد

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در تهران

در شرکت های سهامی عام در تهران به منظور انجام هر گونه تغییراتی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است.

ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران

در نتیجه جهت اقدام و بوجود آوردن کالای جدید نیاز به عملیات تولیدی در تهران می باشد در جهت این موضوع اشخاصی برای توسعه فعالیت های خود که در ارتباط موضوع فعالیت تولیدی می باشد شرکت را تأسیس می کنند.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟