لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

اساسنامه شرکت


وکیل ثبت شرکت ها در این مقاله برآنست تا در مورد اساسنامه شرکت مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اساسنامه شرکت چیست؟

مهم ترین ستون شرکت سهامی اساسنامه می باشد. تمامی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص بایستی دربردارنده ی اساسنامه باشند. تعیین کننده و مشخص کننده ی رابطه های شرکاء با یک دیگر و نهایت اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تعیین کننده ی منفعت و ضرر شرکت و مدت منحل شدن آن برعهده اساسنامه می باشد. اساسنامه مطیع نظر موسسین و بیشتر اشخاصی می باشد که بیشترین سهام را دربردارند و قانون از دیدگاه مهم بودن ،مواردی را در آن درج نموده است که بایستی در هر زمانی رعایت شود.

در واقع اساسنامه ی شرکت سندی می باشد که به آن شرکت اعتبار می بخشد و در آن آیین نامه و سرمایه ی شرکت، هدف و چگونگی فعالیت و اختیارات هر کدام یک از اعضای شرکت و هیات مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و عده مدیران و چگونگی برگزیده شدن  و مدت زمان ماموریت و روش معین نمودن جانشین مدیرانی که فوت یا کناره گیری نموده اند و یا ورشکسته و گوشه نشین می شوند مشخص می گردد و تمامی اعضا بایستی کلیه ی موارد آن را رعایت نمایند و رعایت کردن آن الزامی و ضروری می باشد .

به همان صورتی که  که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او سبب هویت و کسب اعتبار او می گردد برای  شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار  می بخشد و نهایت اختیارات و وظایف مدیران و مقدار مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن ذکر می شود.

مطابق ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه شرکت بایستی دربردارنده ی موارد ذیل باشد.

 • نام شرکت درآن قید شده باشد.
 • موضوع شرکت به صورت آشکار و روشن بیان شده باشد.
 • مدت زمان فعالیت شرکت قید شده باشد.
 • مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن چنانچه راه اندازی شعبه مورد نظر باشد بایستی قید گردد.
 • مبلغ سرمایه ی شرکت ذکر و وجود نقدی و غیرنقدی آن مشخص گردد.
 • مقدار  سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هنگامی که هدف خلق  سهام برتر و مطلوب مورد نظر باشد عده ،خصایص وویژگی ها  و امتیازات این چنین  سهام بایستی مشخص شود.
 •  مبلغ پرداخت شده هر سهم  و چگونگی  دریافت  بقیه اسمی هر سهم و مدت زمانی  که بایستی دریافت شود مشخص می گردد توجه داشته باشید که این مدت  زمان بیشتر از 5 سال نمی باشد.
 • چگونگی انتقال سهام با نام قید گردد.
 • چگونگی  تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس آن بایستی قید گردد.
 • در صورتی که  میسر بودن اوراق قرضه پیش بینی شده باشد بایستی شرایط و ترتیب آن ها قید گردد.
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه قید گردد.
 • زمان ها و ترتیب دعوت جلسه ها ذکر گردد.
 • مقررات  حد نصاب مورد نیاز به منظور تشکیل جلسات عمومی و ترتیب اداره ی امور آن ها قید شود.
 • عده ی مدیران و نحوه انتخاب و مدت  زمان ماموریت و چگونگی  مشخص نمودن  جانشین جهت  مدیرانی که فوت نموده اند  و یا کناره گیری  می کنند یا از جانب جهات قانون ورشکسته،گوشه نشین  و یا ممنوع می شوند ذکر گردد.
 • وظایف و نهایت اختیارات مدیران مشخص گردد.
 • مقدار سهام ضمانت شده که مدیران بایستی به صندوق شرکت پرداخت کنند ذکر گردد.
 • این موضوع که  شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و چگونگی انتخاب نمودن و مدت زمان ماموریت آن ها قید گردد.
 • معین نمودن شروع  و اتمام  سال مالی شرکت و مهلت تنظیم نمودن ترازنامه و حساب منفعت و ضرر و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه بایستی قید شود.
 • چگونگی منحل شدن شرکت به صورت اختیاری و ترتیب رفع نمودن اموری که به آن مرتبط می باشد ذکر گردد.
 • این مبحث که به چه صورتی ممکن است اساسنامه تغییر کند درج شود.

تفاوت شرکتنامه و اساسنامه

اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش های سرمایه شرکت،اهداف و شیوه فعالیت و وظایف هر کدام یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و شیوه انتخاب و مدت ماموریت و شیوه مشخص نمودن جانشین مدیرانی که فوت نموده اند و یا استعفا داده اند و یا ورشکسته می شوند مشخص می شود و همه اعضا باید موارد آن را رعایت کنند و رعایت آن الزامی می باشد.لذا،شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند،ولی،شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است،به گونه ای که عدم تنظیم آن سبب باطل شدن شرکت می باشد.

مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:

 • نام شرکت.
 • موضوع شرکت.
 • سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی.
 • میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء.
 • تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن.
 • اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه.
 • اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه.
 • قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت.
 • تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت.
 • انحلال شرکت.
 • قید سایر نکاتی که لازم باشد.
 • بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

تفاوت میان اساسنامه ها

با توضیحاتی  که از اساسنامه شرکت در این مقاله انجام گردید می توان این چنین بیان کرد که هر اساسنامه ای خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دربردارد. امکان دارد که این تفاوت به صورت  جزئی باشد به عنوان مثال  تفاوت اساسنامه دو شرکت سهامی خاص یا تفاوت زیادی در اساسنامه ها وجود داشته باشد مانند تفاوت در اساسنامه شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. اما مواردی هستند که بایستی  در اساسنامه هر شرکتی  به صورت جدا از نوع آن وجود داشته باشد. مواردی مانند نام شرکت به همراه نوع آن،  موضوع شرکت، مدت اعتبار شرکت، محل و آدرس اقامتگاه شرکت، سرمایه شرکت، تابعیت شرکت و غیره.

تصویب اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت بایستی مورد  تایید و تصویب تمامی  موسسین باشد. بنابراین پس از ثبت شرکت هر شخصی که با سمت شریک وارد شرکت می شود بایستی از مقررات و قوانین اسناسنامه شرکت تبعیت نماید.

تنظیم اساسنامه شرکت

اغلب اوقات اساسنامه ها به شکل پیش دفرض و آماده به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها و نهادهای غیر تجاری و در مواردی خاص هم به وسیله ی نهادهای  خاصی  به متقاضیان ارائه می شود.

با این توضیحات اگر تمایلی ندارید تا از این اساسنامه ها استفاده نمایید درصورتی که شما به تنظیم نمودن اساسنامه شرکت آشنایی دارید می توانید خودتان عهده دار تنظیم اساسنامه شرکت باشید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکت با مسئولیت محدود در تهران در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد در این مقاله مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران را مطالعه نمایید .

مراحل ثبت شرکت

شرکت جهت رسمیت و دست یابی به شخصیت حقوقی باید مطابق قوانین ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ، ثبت شود در نتیجه با توجه به قوانین مصوبه تجارت ثبت شرکت الزامی می باشد

اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه شرکت یکی از اسنادی می باشد که به منظور ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از الزامات و ضروریات می باشد.در حقیقت اساسنامه شرکت سندی می باشد که تمام نکته های مهم شرکت در آن درج می گردد.

ثبت شرکت خدماتی در تهران

د رکنار انواع شرکتهای تجاری و دانش بنیان شرکت هایی نیز هستند که جهت انجام امور خدماتی در تهران در راستای کمک کردن به دیگر شرکتها، سازمان ها و اشخاص افراد با تجربه در امر خدمات را به یاری می گیرند

اساسنامه شرکت

مهم ترین ستون شرکت سهامی اساسنامه می باشد.تمامی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص بایستی دربردارنده ی اساسنامه باشند در این مقاله در مورد تنظیم نمودن اساسنامه و هم چنین تصویب آن اطلاعات لازم رادریافت نمایید.

انحلال شرکت سهامی در تهران

شرکتها بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها امکان دارند بر اساس مواردی مجبور به انحلال شود در این مقاله به این موضوع انحلال شرکتها پرداخته می شود.

ثبت شرکت چه مزیت هایی دارد ؟

در عصر حاضر و توسعه یافتن اجتماع ، با وجود فعالیت های زیاد اشخاص این توانایی را ندارند تا برخی از کارها را خودشان انجام بدهند و یا در آن حوزه تجربه کافی ندارند تاسیس شرکت ها به این اشخاص این فرصت را می دهد تا برخی از این کارها را از طریق آن شرکت ها انجام بدهند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در تهران

در این مقاله به مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

موسسه تجاری چیست ؟

شرکت تجارتی، در واقع قراردادی بین دو یا چند نفراست که به موجب آن توافق می کنند با به اشتراک گذاشتن بخشی از سرمایه خود و تامین سرمایه ای مستقل، شرکتی را جهت اجرای هدف معینی تاسیس کنند و در سود و زیان های حاصله از کاربرد آن سرمایه شریک باشند

مجمع عمومی موسس چیست ؟

مجمع عمومی گردهمایی شرکای شرکت و مجموع افرادی می باشد که شخصیت شرکت را ایجاد نموده اند و شخصیت حقوقی شرکت وابسته به وجود آن ها می باشد در این مقاله از وظایف مجمع عمومی موسس اطلاعاتی را مطالعه نمایید

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟