لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در تهران


در شرکت های سهامی عام به منظور انجام هر گونه تغییراتی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است.

به همین سبب تمامی تغییرات متناسب با اساسنامه و با رعایت نمودن عنوان ها مجمع ها تشکیل می شود  و با قید نمودن تغییرات و جزئیات آن صورتجلسه ای تهیه می شود  و طی مدت حداکثر یک ماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد .

بر خلاف شرکت های با مسئولیت محدود ، نسبی و تضامنی که صورتجلسه ها را باید تمامی شرکا امضا کنند  اما در شرکت های مختلط وسهامی عام در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد. امضاء هیئت نظارت  که به وسیله  3 نفر  از شرکاء یا سهامداران  تشکیل شده باشد کافی است.

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در تهران

در سرمایه شرکت های سهامی عام در تهران تغییرات با رعایت نمودن مقررات قانون تجارت ودیگر  قانون و مقررات مربوطه و هم چنین قانون بازار اوراق بهادار و ایین نامه ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار که به تصویب شورای عالی بورس رسیده استصورت می پذیرد.

از مجمع عمومی فوق العاده جهت تشکیل جلسه و تصمیم گیری به منظور  تغییرات سرمایه با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی  بر رعایت نمودن قوانین و مقررات دعوت می شود.

تبصره : با توجه به جواز مجمع عمومی فوق العاده  برای هیئت مدیره شرکت  این امکان فراهم می شود تا از اداره بورس و اوراق بهادار جوازی دریافت کند  که طی مدت معینی ( حداکثر 2 سال ) سرمایه شرکت را تا اندازه مشخص شده ای که مجمع عمومی فوق العاده معین نموده است افزایش دهد. 

بر اساس 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است

 1. تغییر اساسنامه.
 2. تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت تعیین شده.
 3. انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
 4. تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 5. تغییر اسم شرکت.
 6. در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظام نامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در تهران

 1. رونوشت برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید ارائه گردد.
 2. اصل مدارک شناسایی همه ی اشخاصی که از خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء ارائه گردد.
 3. فهرست شرکا با میزان سهامشان ارائه گردد.
 4.  رونوشت روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره ارائه گردد.
 5. رونوشت اساسنامه شرکت ارائه گردد.
 6. حضور همه ی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت الزامی است.

نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام 

افزایش سهام شرکت به صورتی است که مجمع عمومی فوق العاده از طریق صدور سهام جدید مجوز داده و هم چنین مقررات آن رعایت شود سپس افزایش سرمایه امکان پذیر می باشد. به منظور افزایش سرمایه تادیه مبلغ اسمی سهام جدید باید از طرق زیر انجام پذیرد:

 1. مبلغ اسمی سهام باید به صورت نقدی پرداخت گردد.
 2. طلب های نقدی افراد  از شرکت به سهام جدید تبدیل شود.
 3. سود به دست امده  ، پس انداز شده  و مبلغی که به شرکت عودت شده است و هنوز تقسیم نشده است به سرمایه شرکت منتقل شود.
 4. اوراق مشارکت شرکت به سهام تبدیل شود.

تبصره : انتقال اندوختۀ قانونی به سرمایه ممنوع است.

تأدیۀ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورتی که افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران مورد  تأیید مجمع عمومی فوق العاده ، تادیه این مبلغ اسمی برای سهام جدید سهامداران با رضایت و موافقت خود آنها امکان پذیر می باشد.

تبصره : دریافتی های نقدی هر کدام از سهام داران جهت سود با افزایش سرمایه از محل سود سهامداران دریافت می شود و در صورت تقاضای دریافتی  هر کدام از آنها باید پرداخت گردد.

حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب شدن افزایش سرمایه با صاحبان سهام شرکت حق تقدم برای خرید سهام جدید به نسبت سهامی است  که هر یک از سهامداران در شرکت دارند.

شایان ذکر است که نقل و انتقال این حق هم امکان پذیر می باشد. مهلت اجرا  حق تقدم با پیشنهاد هیئت مدیره و از زمان پذیره نویسی معین می گردد  و این زمان نباید کمتر از 60 روز باشد.

اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

براساس حق تقدم سهامداران نسبت به خرید سهام های جدید گواهینامه های حق تقدم باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در شرکت و یا به محل شرکت های سرمایه گذار ارسال گردد. در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و در سایت اینترنتی رسمی شرکت باید پذیره نویسی سهام جدید قید و ابلاغیه گردد.

صرف سهام

در صورتی که روش  صرف اضافه ارزش سهامی که  فروخته شده است  در مجمع عمومی فوق العاده معین و مشخص گردد این مجمع می تواند با پیشنهاد هیئت مدیره تعیین کند  که برای افزایش سرمایه مازاد بر مبلغ اسمی سهام جدید ، سهم به فروش برسد.

کاهش سرمایه

به دلیل از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت کاهش سرمایه ممکن است  به هر دلیلی صورت گیرد که این نوع کاهش سرمایه اجباری است و یا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم نهایی مجمع عمومی فوق العاده است و ممکن است این نوع کاهش سرمایه به شیوه اختیاری باشد. برای کاهش سرمایه به  صورت اختیاری شرط لازم برابری حقوق صاحبان سهام بعد از کاهش سرمایه می باشد و نباید به برابری حقوق آنها صدمه ای وارد شود .برای کاهش اختیاری سرمایه باید کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد نمودن  مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن صورت بگیرد.

انتشار اوراق مشارکت

با اعلام نمودن تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعایت قوانین ثبت و عرضه کردن  عمومی اوراق بهادار از مجمع عمومی عادی به منظور بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار دعوت می شود و با تصویب شدن به وسیله  مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ، شرکت می تواند اوراق مشارکت رامنتشر کنند . مجمع عمومی عادی می تواند به هیئت مدیره اختیار را واگذار  نماید که طی  مدت معینی ( کمتر از 2 سال ) بعد از صادر شدن  مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ، اوراق مشارکت را تا مبلغ مشخصی  که خود مجمع عمومی عادی معین نموده است منتشر کند.

تبصره .منتشر شدن اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا نقل و انتقال با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام می شود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان وکیل ثبت شرکت ها در ارتباط باشید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تغییر آدرس شرکت در تهران

جهت برخی دلایل تغییر آدرس شرکت انجام می شود و باید در آن مطابق قانون در اداره ثبت شرکتها این تغییرات اعمال شود

ثبت شرکت در خارج از کشور

ثبت شرکت ها شرکت های بیگانه جهت اخذ نمایندگی در ایران ، برای امور بازرگانی خود باید در ابتدا به ثبت شرکت در کشور اصلی خود اقدام و بعد از آن به اداره ثبت اسناد تهران مراجعه نمایند.

خانه

homehomehomehomehomehome

تعیین موضوع فعالیت شرکت تولیدی

ثبت شرکت تولیدی همان طور که از نام آن ها مشخص است به فعالیت های تولیدی مشغول می باشند در موضوع فعالیت آنها درج کالاهای تولیدی الزامی می باشد

ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران

در نتیجه جهت اقدام و بوجود آوردن کالای جدید نیاز به عملیات تولیدی در تهران می باشد در جهت این موضوع اشخاصی برای توسعه فعالیت های خود که در ارتباط موضوع فعالیت تولیدی می باشد شرکت را تأسیس می کنند.

ثبت شرکت بازرگانی در تهران

از جمله شرکت های تجاری میتوان به شرکت های بازرگانی اشاره نمود. در واقع در اساسنامه شرکت های بازرگانی در تهران به این مورد اشاره شده که شرکت در امور بازرگانی واردات ، صادارت و... فعال می باشد.

مدارک ثبت شرکت در تهران

برای ثبت یک شرکت در تهران میبایست با توجه به مقررات ادارای ثبت شرکتها به ترتیب مدارک ثبت شرکتها را آماده کرده و مراحل ثبت را پشت سر گذاشت

ثبت شرکت دانش بنیان در تهران

شرکت های دانش بنیان در تهران اکثرا به طراحی و تولید کالا و خدمات در حیطه ی تکنولوژیِ می پردازند که منجر به اختراع و ابداعات نوین جهت تجاری سازی خواهد شد.

شرایط تأسیس شرکت دانش بنیان در تهران

هدف اصلی تأسیس شرکت های دانش بنیان ، ارتقای آگاهی، ثروت، گسترش اقتصاد براساس دانش و بهره مندی مطلوب از ظرفیت دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی است

تبدیل شرکت ها

تبدیل شرکت از لحاظ حقوقی به معنای اینست که شرکت با حفظ شخصیت حقوقی ثبت شده خود ، موضوع فعالیت خود و یک سری ویژگی های شرکت را تغییر دهد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟