لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

ثبت شرکت تعاونی در تهران


زمانی که اشخاص حقیقی با مشارکت همدیگر فعالیت های تولید و توزیع را در کنار هم انجام می دهند که این مشارکت با در نظر گرفتن و رسیدن به اهدافی انجام می شود. به این گونه مشارکت ها شرکت تعاونی گفته می شود که هدف مورد نظر این مشارکت بیشتر بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی در تهران می باشد که تنها با تلاش و کوشش افراد می تواند به هدف واحد رسید که الزامی است مطابق قوانین مندرج باشد .

شرایط عضویت در شركت های تعاونی در تهران

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران  داشته باشند.
 2. ممنوعیت قانونی و حجرنداشته باشند.
 3. حداقل سهام در اساسنامه را خریداری نموده باشند.
 4. درخواست را برای عضو شدن در تعاونی بنویسند.
 5. تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند الزامی است و باید ارائه نمایند.
 6. در شرکت های تعاونی مشابه نباید عضو باشند.

 خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری می باشد و نمی توان آن را ممنوع نمود اما چنانچه خروج مزبور سبب ضرری به منظور تعاونی باشد مستلزم جبران آن می باشد.

اهداف ثبت شرکت تعاونی

اهداف این شرکت ها مطابق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد:

شرایط و امکانات لازم را برای نیروهای اشتغال بکار فراهم می نماید .

در صورتی که اشخاصی وسایل کار را در دسترس ندارند برای آنها وسایل کار را فراهم می کند .

از تمرکز یکجا و انباشته شدن ثروت توسط اشخاص خاص و یا گروه ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی جلوگیری می کند.

در اختیار قرار دادن مدیریت و هم چنین سرمایه درست برای نیروهای کار و هم چنین مشوقی برای بهره برداری بیشتر از نتایج کار

از مواردی قبیل در انحصار قرار دادن و انبار بیش از اندازه موارد که باعث گران فروشی شود که به ضرر عموم باشد جلوگیری می کند .

مشارکت و هم چنین استقرار تهاون بین عموم مردم را توسعه می دهد.

انواع شرکتهای تعاونی در تهران

بنا به تعریف فوق شرکت تعاونی انواع ذیل را شامل است:

 • شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
 • شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات
 • شرکت تعاونی وام و اعتبار
 • شرکت تعاونی ساختمان مسکن
 • شرکت تعاونی مصرف
 • شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
 • شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی

مقررات عمومی شرکت های تعاونی

بند ه ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد:

 • الزامی است که یک سوم از سرمایه شرکت تعاونی به صورت نقد پرداخت گردد.
 • الزامی است که هیئت مؤسس دو سوم از سهام را متعهد شوند .
 • در شرکت تعاونی سهامی که غیر قابل تقسیم است سهام بانام می باشد که الزامی است نقد پرداخت گردد .
 • در شرکت تعاونی مجمع عمومی که برگزار می شود هر شریک حق یک رأی را دارد .
 • مدیریت شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره می باشد که انتخاب آن مطابق قانون تجارت و قانون شرکتهای تعاونی و اساسنامه مصوبه شرکت می باشد .

مجوز ثبت شرکت تعاونی

الزامی است که در جهت ثبت شرکتهای تعاونی نخست از وزرات تعاون تأییدیه آن و مجوز ثبت ان صادر شود .

این مجوز به منزله تأیید وزرات تعاون که در جهت تشکیل تعاونی و اقدامات لازم با آن مطابقت داشته باشد . جهت اخذ این مجوز از وزرات تعاون ، هیئت مدیره شرکت باید مدارک لازم را جمع آوری کرده و به وزارت تعاون تحویل دهد و سپس درخواست صدور مجوز را ارائه دهد . سپس وزرات تعاون کلیه مدارک و موارد را بررسی کرده سپس در صورت تأیید دستور صدور مجوز را می دهد .

از جمله مدارکی که می توان توسط آن ثبت شرکت تعاونی را انجام داد مجوزی است که وزرات تعاون صادر کرده است . هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی در تهران

اساس شرکتهای تعاونی مطابقت آن با قانون و آیین نامه های می باشد که جهت تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی ملزم به ارائه مدارکی می باشد :

 • ارائه 4 نسخه از اساسنامه مصوبه شرکت تعاونی که در مجمع عمومی عادی انجام شده باشد . ( نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ، وزرات تعاون در اختیار متقاضیان قرار داده شده است )
 • ارائه اصل مجوز از وزرات تعاون
 • ارائه 3 نسخه از دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی
 • ارائه 3 نسخه از صورتجلسه تصویب شده در مجمع عمومی عادی
 • ارائه 3 نسخه از سرمایه شرکت مطابق اساسنامه به صندوق تعاون پرداخت شود
 • لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 • ارائه 3 نسخه از لیست اسامی اعضا و حضاری که در مجمع عمومی عادی حضور داشته باشند.
 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره ( مبنی بر انتخاب اعضا هیئت مدیره و نائی رئیس و منشی هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل و تعیین صاحبان امضای مجاز می باشد )
 • ارائه لیست از مشخصات اعضا هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل
 • اصدار مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

مراحل ثبت شرکت تعاونی در تهران

ثبت شرکت تعاونی را می تواند به صورت قالب شرکت سهامی نیز تشکیل و اداره گردد . الزامی است که ثبت آن باید مطابق قوانین و مقرارت باشد .

شرکت تعاونی بر اساس اقدامات مجمع عمومی مؤسس ثبت می شود . این مجمع عمومی مؤسس تشکیل شده  از افرادی که دارای شرایط عضویت دارند و از 7 نفر تشکیل شده است 3 نفر آنها به عنوان هیئت مؤسس می باشد .2 نفر به عنوان نماینده به اداره معرفی می شود . این هیئت مؤسس باید اساسنامه اصلی شرکت را مطابق با نمونه ای که وزرات تعاون دارد تکمیل و تنظیم نماید.

حداقل و حداکثر تعداد اعضا در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد،ولی در هر حال تعداد اعضاء از 7 نفر کمتر نخواهد بود.(ماده 6)

در دفتر مخصوصی شرکت باید ثبت شود . در دفتر دیگری نیز شرکتنامه و اساسنامه باید قید گردد . به مدت یکماه خلاصه شرکتنامه باید در رزونامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار قیر گردد.

ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در "روزنامه رسمی" به اطلاع عموم می رسد.عندالاقتضاء می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع شرکت های دانش بنیان

به شرکتی شرکت دانش بنیان می گویند که از راه و روش مراجع ذی صلاح ( که در حال حاضر کارگروه ارزیابی و تشخیص شایستگی شرکت های دانش بنیان می باشد ) علامت و پروانه دانش بنیانی را بدست آورده باشد شرکتهای دانش بنیان دارای انواعی می باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر می پردازیم

ثبت شرکت معماری در تهران

در واقع برای اینکه بخواهیم هدف اصلی را مشخص سازیم باید بدانید که موضوع فعالیت اصلی معماری ، چگونگی فضا سازی با مصالح و رورش های مختلف در تهران می باشد

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی

بعد از طی شدن مراحل ثبت شرکت جواز تأسیس جهاد کشاوزری به دو صورت حقوقی یا حقیقی که هر کدام دارای شرایط خاصی هستند از جانب سازمان مربوطه ارائه می گردد

ورود و خروج شریک شرکت در تهران

با در نظر گرفتن شرایطی که شرکت در دوره ی فعالیت خود با آن مواجه است ممکن است شرکت اختیارا یا اجبارا مجبور شود در بعضی از آیتمهای خود تغییراتی را بوجود بیاورد که یکی از آنها ورود و خروج اعضا می باشد

خانه

homehomehomehomehomehome

مزایای کارت بازرگانی

اشخاص که کارت بازرگانی دارند در واقع تاجر هستند و تاجران دارای کارت بازرگانی از یک سری منافعی برخوردار می باشند که دیگر افراد آن ها را ندارند .

ثبت موسسه در تهران

برای انجام اهداف غیر تجاری مانند فعالیتهای اموزشی ، علمی، ادبی ، هنری امور خیریه و سایر فعالیتها از این قبیل افراد اقدام به تشکیل موسسه در تهران می نمایند.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکتی که جهت عملیات تجاری فی ما بین دو یا چند نفر در تهران تشکیل می شود و در آن سرمایه به سهام تبدیل نمیشود و شرکا فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت بر عهده دارند

تغییر آدرس شرکت در تهران

جهت برخی دلایل تغییر آدرس شرکت انجام می شود و باید در آن مطابق قانون در اداره ثبت شرکتها این تغییرات اعمال شود

ثبت شرکت دانش بنیان در تهران

شرکت های دانش بنیان در تهران اکثرا به طراحی و تولید کالا و خدمات در حیطه ی تکنولوژیِ می پردازند که منجر به اختراع و ابداعات نوین جهت تجاری سازی خواهد شد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟