لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

اساسنامه شرکت


وکیل ثبت شرکت ها در این مقاله برآنست تا در مورد اساسنامه شرکت مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اساسنامه شرکت چیست؟

مهم ترین ستون شرکت سهامی اساسنامه می باشد. تمامی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص بایستی دربردارنده ی اساسنامه باشند. تعیین کننده و مشخص کننده ی رابطه های شرکاء با یک دیگر و نهایت اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تعیین کننده ی منفعت و ضرر شرکت و مدت منحل شدن آن برعهده اساسنامه می باشد. اساسنامه مطیع نظر موسسین و بیشتر اشخاصی می باشد که بیشترین سهام را دربردارند و قانون از دیدگاه مهم بودن ،مواردی را در آن درج نموده است که بایستی در هر زمانی رعایت شود.

در واقع اساسنامه ی شرکت سندی می باشد که به آن شرکت اعتبار می بخشد و در آن آیین نامه و سرمایه ی شرکت، هدف و چگونگی فعالیت و اختیارات هر کدام یک از اعضای شرکت و هیات مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و عده مدیران و چگونگی برگزیده شدن  و مدت زمان ماموریت و روش معین نمودن جانشین مدیرانی که فوت یا کناره گیری نموده اند و یا ورشکسته و گوشه نشین می شوند مشخص می گردد و تمامی اعضا بایستی کلیه ی موارد آن را رعایت نمایند و رعایت کردن آن الزامی و ضروری می باشد .

به همان صورتی که  که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او سبب هویت و کسب اعتبار او می گردد برای  شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار  می بخشد و نهایت اختیارات و وظایف مدیران و مقدار مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن ذکر می شود.

مطابق ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه شرکت بایستی دربردارنده ی موارد ذیل باشد.

 • نام شرکت درآن قید شده باشد.
 • موضوع شرکت به صورت آشکار و روشن بیان شده باشد.
 • مدت زمان فعالیت شرکت قید شده باشد.
 • مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن چنانچه راه اندازی شعبه مورد نظر باشد بایستی قید گردد.
 • مبلغ سرمایه ی شرکت ذکر و وجود نقدی و غیرنقدی آن مشخص گردد.
 • مقدار  سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هنگامی که هدف خلق  سهام برتر و مطلوب مورد نظر باشد عده ،خصایص وویژگی ها  و امتیازات این چنین  سهام بایستی مشخص شود.
 •  مبلغ پرداخت شده هر سهم  و چگونگی  دریافت  بقیه اسمی هر سهم و مدت زمانی  که بایستی دریافت شود مشخص می گردد توجه داشته باشید که این مدت  زمان بیشتر از 5 سال نمی باشد.
 • چگونگی انتقال سهام با نام قید گردد.
 • چگونگی  تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس آن بایستی قید گردد.
 • در صورتی که  میسر بودن اوراق قرضه پیش بینی شده باشد بایستی شرایط و ترتیب آن ها قید گردد.
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه قید گردد.
 • زمان ها و ترتیب دعوت جلسه ها ذکر گردد.
 • مقررات  حد نصاب مورد نیاز به منظور تشکیل جلسات عمومی و ترتیب اداره ی امور آن ها قید شود.
 • عده ی مدیران و نحوه انتخاب و مدت  زمان ماموریت و چگونگی  مشخص نمودن  جانشین جهت  مدیرانی که فوت نموده اند  و یا کناره گیری  می کنند یا از جانب جهات قانون ورشکسته،گوشه نشین  و یا ممنوع می شوند ذکر گردد.
 • وظایف و نهایت اختیارات مدیران مشخص گردد.
 • مقدار سهام ضمانت شده که مدیران بایستی به صندوق شرکت پرداخت کنند ذکر گردد.
 • این موضوع که  شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و چگونگی انتخاب نمودن و مدت زمان ماموریت آن ها قید گردد.
 • معین نمودن شروع  و اتمام  سال مالی شرکت و مهلت تنظیم نمودن ترازنامه و حساب منفعت و ضرر و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه بایستی قید شود.
 • چگونگی منحل شدن شرکت به صورت اختیاری و ترتیب رفع نمودن اموری که به آن مرتبط می باشد ذکر گردد.
 • این مبحث که به چه صورتی ممکن است اساسنامه تغییر کند درج شود.

تفاوت شرکتنامه و اساسنامه

اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش های سرمایه شرکت،اهداف و شیوه فعالیت و وظایف هر کدام یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و شیوه انتخاب و مدت ماموریت و شیوه مشخص نمودن جانشین مدیرانی که فوت نموده اند و یا استعفا داده اند و یا ورشکسته می شوند مشخص می شود و همه اعضا باید موارد آن را رعایت کنند و رعایت آن الزامی می باشد.لذا،شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند،ولی،شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است،به گونه ای که عدم تنظیم آن سبب باطل شدن شرکت می باشد.

مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:

 • نام شرکت.
 • موضوع شرکت.
 • سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی.
 • میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء.
 • تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن.
 • اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه.
 • اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه.
 • قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت.
 • تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت.
 • انحلال شرکت.
 • قید سایر نکاتی که لازم باشد.
 • بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

تفاوت میان اساسنامه ها

با توضیحاتی  که از اساسنامه شرکت در این مقاله انجام گردید می توان این چنین بیان کرد که هر اساسنامه ای خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دربردارد. امکان دارد که این تفاوت به صورت  جزئی باشد به عنوان مثال  تفاوت اساسنامه دو شرکت سهامی خاص یا تفاوت زیادی در اساسنامه ها وجود داشته باشد مانند تفاوت در اساسنامه شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. اما مواردی هستند که بایستی  در اساسنامه هر شرکتی  به صورت جدا از نوع آن وجود داشته باشد. مواردی مانند نام شرکت به همراه نوع آن،  موضوع شرکت، مدت اعتبار شرکت، محل و آدرس اقامتگاه شرکت، سرمایه شرکت، تابعیت شرکت و غیره.

تصویب اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت بایستی مورد  تایید و تصویب تمامی  موسسین باشد. بنابراین پس از ثبت شرکت هر شخصی که با سمت شریک وارد شرکت می شود بایستی از مقررات و قوانین اسناسنامه شرکت تبعیت نماید.

تنظیم اساسنامه شرکت

اغلب اوقات اساسنامه ها به شکل پیش دفرض و آماده به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها و نهادهای غیر تجاری و در مواردی خاص هم به وسیله ی نهادهای  خاصی  به متقاضیان ارائه می شود.

با این توضیحات اگر تمایلی ندارید تا از این اساسنامه ها استفاده نمایید درصورتی که شما به تنظیم نمودن اساسنامه شرکت آشنایی دارید می توانید خودتان عهده دار تنظیم اساسنامه شرکت باشید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت آنلاین در تهران

در جهت ثبت شرکت در تهران الزامی است که از طریق اینترنت به صورت آنلاین در سامانه اداره ثبت شرکتها روند ثبت را انجام دهید .

مجمع عمومی عادی چیست؟

شخاصی که در شرکت سهامدار می باشند هم می خواهند از کارهای کلی شرکت مطلع باشند.مجمع عمومی عادی تنها وسیله ای می باشد که اشخاصی که در شرکت سهام دارند نظرهای خود را اعمال نمایند.

ثبت شرکت پیمانکاری ساختمانی در تهران

شرکت ساختمانی در تهران برای این ثبت می شود که طرح های ساخت ساختمان ها، بناها و اسکلت ساختمانی و فعالیت های دیگری از جمله عملیات هایی که با موضوع ساختمان و بازرسی و اجرایی کردن آن ها، مرتبط می باشد به بهترین شکل ممکن انجام شود.

ثبت شرکت سهامی عام در تهران

شرکت سهامی عام گونه ی خاص و ویژه شرکتهای بزرگ میباشد که به عموم مردم (عوام) اجازه فروش سهام داده میشود و عوام میتوانند در زمان اعلام پذیره نویسی به شعبات بانک اعلام شده رجوع کرده و ورقه تعهد سهم را امضا و مبلغ تعیین شده را به حساب شرکت پرداخت نمایند

انتخاب نام شرکت ساختمانی در تهران

در مواردی که ثبت شرکت ساختمانی در تهران انجام می دهید از جمله مهمترین و سخت ترین فاکتوری که باید به آن توجه نمایید نام شرکت می باشد که باید در انتخاب نام شرکت دقت بسیار نمایید

كلیات ثبت شرکت سهامی عام در تهران

یکی از شرکتهای سهامی که بین متقاضیان ثبت در تهران رایج می باشد شرکت سهامی عام می باشد که در این مقاله به تعریف از آن و نمونه های اسم شرکت سهامی عام پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

اسامی سه سیلابی - نمونه اسامی سه سیلابی

همانطور که گفته شد نام شرکت اساسی ترین عامل برای ثبت یک شرکت است. شما میتوانید برای جلوگیری از یکسان بودن نام شرکت با شرکت های دیگر از کلمه سه سیلابی استفاده کنید.

اساسنامه شرکت

مهم ترین ستون شرکت سهامی اساسنامه می باشد.تمامی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص بایستی دربردارنده ی اساسنامه باشند در این مقاله در مورد تنظیم نمودن اساسنامه و هم چنین تصویب آن اطلاعات لازم رادریافت نمایید.

موضوع فعالیت شرکت چیست؟

به منظور تاسیس شرکت که به طور معمول بر گردآوری و تهیه شرکت نامه مستحکم می باشد شرایط و قواعدی بایستی مورد عنایت واقع گردد تا علاوه بر محقق شدن موضوعات قانونی سمت و سوی تاسیس شرکت هم معین و بیان گردد.

ثبت شرکت تضامنی در تهران

شرکت تضامنی گونه ای از قالب های ثبتی شرکت در تهران می باشد که بی نقص ترین نوع می باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟