لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

ثبت آگهی تغییرات شرکت


منظور از تغییرات و تصمیم های شرکت،همه تغییرات و تصمیم های شرکتی می باشد که ضمن مجمع عمومی عادی و یا مجمع عممی فوق العاده یا در جلسه های هیئت مدیره براساس ضرورت و الزاماتی انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. ارائه رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید،بازرسین و سهامداران.
 2. ارائه رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید.
 3. ارائه  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید.
 4. ارائه اسامی اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند.
 5. ارائه آدرس و کد پستی شرکت.
 6. ارائه سمت اعضای جدید و قدیم.
 7. ارائه رونوشت آخرین آگهی تغییرات.
 8. ارائه مبلغ سرمایه و ارزش ریالی.
 9. ارائه رونوشت کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی.
 10.  در صورت نقل و انتقال سهام ،ارائه برگه دارایی.

ثبت آگهی تغییرات شرکت

در این مرحله مسئول ثبت، اقدامات اصلی، جزئی و كنترل­های ذیل را جهت تهیه پیش نویس آگهی تغییرات پیش از ثبت آن، انجام می­دهد و گواهی (تكمیل امضاء شده) را صادر می­ نماید. پیش نویس آگهی پس از نگارش، قابل صدور و آماده انتشار در روزنامه می­ شود.

در جهت ثبت آگهی تغییرات شرکت می توانید از مشاوران باتجربه وکیل ثبت شرکتها راهنمایی لازم را دریافت نمایید فقط با یک تماس تلفنی.

 1. مشاهده پرونده
 2. مطابقت دادن شماره ثبت شركت با پرونده شركت،اشتباه در شماره ثبت می­تواند به دو صورت باشد: الف- اشتباه در نوشتن پیش نویس آگهی ، ب- اشتباه در شماره ثبت آن (تکرار شدن شماره ثبت)
 3. اینکه آیا پیش نویس آگهی توسط رئیس اداره امضاء شده است یا خیر؟
 4. چنانچه پیش نویس آگهی توسط رئیس اداره امضا نشده باشد، لازم است ارباب رجوع برای دریافت امضاء راهنمایی شود.
 5.  پس از آنکه پیش نویس امضا شود : الف-لازم است نوع شركت مد نظر قرار گیرد (سهامی- تضامنی- مسئولیت محدود- مختلط سهامی- مختلط غیر سهامی- تعاونی- نسبی) ، ب- چنانچه شركت با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی- مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی باشد لازم است  از نظر بازداشت سهم الشركه شركاء کنترل صورت گیرد. ج- دفتر بازداشتی، گواهی بلامانع بودن صادر نموده است یا خیر؟ د- چنانچه پرونده اختلافی باشد، باید مشاوره با رئیس اداره ثبت صورت گیرد.
 6. دریافت پرونده از متقاضی
 7. سوال پیرامون چگونگی امضای ذیل دفتر از متقاضی : الف- امکان دارد مراجعه متقاضی به استناد وكالت رسمی باشد، ب- ممكن است اصالتاً، وكالتاً و وصالتاً (خروج و در یافت سهم الشركه) ، ج- ممكن است كلیه شركاء جهت امضاء حضور داشته باشند ، د- ممكن است وكیل دادگستری ذیل ثبت را امضاء نماید
 8. در مورد ثبت انحلال شركت متقاضی، مدیر تصفیه می­باشد یا خیر؟
 9. هدایت و راهنمایی متقاضی برای آشکار شدن امضای دفاتر
 10. مشخص کردن وقت و رعایت نوبت دیگران
 11. در صورتی که به غیر از صورتجلسه، وكالت جداگانه داشته باشد، لازم است آن كنترل شود. الف- راهنمائی جهت دستور ثبت وكالتنامه در دفتر اندیكاتور(دفتری که شماره نامه­ های رسیده و فرستاده شده در آن ثبت می شود) ب- مطابقت دادن امضاهای موجود در وكالتنامه و صورتجلسات
 12. چنانچه موضوع انصراف از متن صورتجلسه باشد: الف- كنترل ثبت دفتر مربوط به شركت مورد نظر ، ب- ذیل ثبت از قبل به امضای شركاء و یا مدیران رسیده است یا خیر؟ ج- در صورت عدم وجود امضاء در ذیل ثبت دفتر، هدایت و راهنمایی متقاضی  برای دریافت دستور از رئیس ثبت شركت­ها ، د- مراجعه دوباره و ثبت انصراف نامه با قلم قرمز- دریافت امضاء مطابق دستور رئیس اداره
 13. چنانچه امضاء تکمیل بود و یا تکمیل شد: الف- نوشتن عبارت تكمیل امضاء شده و راهنمایی و هدایت ارباب رجوع به بخش­های بعدی
 14. در خصوص ثبت پیش نویس آگهی مبنی بر انحلال شركت­ها، به غیر از شركت­های سهامی ، الف- پیش نویس از قبل به امضای متصدی دفتر بازداشتی مبنی بر بلامانع بودن ثبت رسیده باشد.
 15. بررسی و مشاهده ثبت دفتر و مطابقت دادن پرونده و شماره ثبت دفتر
 16. مطابقت دادن نام شركت در صورت تغییر نام شركت.
 17. پس از ثبت، در صورت مراجعه نکردن متقاضی، ارسال پرونده­های ثبت شده به بایگانی.
 18. پس از مراجعه متقاضیان، درخواست پرونده از بایگانی و کامل نمودن ثبت.
 19. ثبت آگهی اصلاحی، در شرایطی که آگهی از قبل اشتباه تهیه شده است. الف- در صورت اشتباه از طرف اداره، ذیل ثبت به امضای ممیز(ارزیاب) مربوط برسد. ب- در صورت اشتباه از طرف متقاضیان (شركت)، متقاضیان باید ذیل ثبت دفتر را پس از ثبت پیش نویس آگهی اصلاحی، امضاء نمایند.
 20. در هنگام دریافت امضای دفاتر، رعایت موارد زیر ضروری است: الف- دریافت كارت شناسایی معتبر ، ب- نوشتن عبارت ثبت با سند برابر است. ج- نوشتن عبارت وكالتاً- اصالتاً و یا ولایتاً د- در صورتی كه وكالتاً دفاتر را وكیل دادگستری امضاء می­نماید، عنوان وكیل دادگستری ذکر شود. ه- ذكر نام و نام خانوادگی شخص یا اشخاص امضاء كننده و- در صورتی­كه ولایتاً باشد، دریافت شناسنامه افراد تحت تكفل ز- در صورت خارجی بودن گواهی مترجم مربوطه ح- در صورت ارائه وكالتنامه رسمی، ذكر شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده ج- در صورتی­كه وكالت قبل از انقلاب باشد، تایید مجدد آن ك- در صورتی­كه متن خط خوردگی داشته باشد، نوشتن توضیح با امضای متقاضیان ه- در صورتی­كه عبارتی از قلم افتاده باشد، ضمیمه آن در ذیل ثبت و دریافت امضای دوباره از متقاضیان
 21. موارد ذیل در هنگام ثبت بر اساس قانون باید رعایت شود.(قانون ثبت شركتها- قانون دفاتر اسناد رسمی) الف- ثبت همانند متن پیش نویس با خودنویس بدون فاصله و خط تیره به صورت پشت سر هم ب- ثبت ارقام با حروف ت- حذف موارد اضافی كه هنگام ثبت به وجود می­آید، با توضیح در ذیل ثبت، بدون قلم خوردگی كه با علامتی مشخص می­گردد. ث- انتفال قسمتی یا همه آگهی در دفاتر متمم ج- نوشتن شماره متمم و صفحه مربوطه در پیش نویس و روی پرونده و ثبت اصلی ح- خواندن متن ثبت شده به منظور اطلاع و آگاهی ذینفع ج- خواندن متون ثبت شده در سال­های قبلی، در صورتی که متقاضی درخواست نماید.
 22. موارد ذیل با دیگر همكاران اجرا می­گردد. الف- همكاری با بایگانی در مورد پرونده­های مختومه ب- همكاری با بایگانی در مورد پرونده­هایی كه در بایگانی در ردیف ضبط نشده است و یا از ردیف خارج شده است. پ- همكاری با ممیزین(ارزیاب­ها) درمورد نقایصی كه در پرونده موجود می باشد.ت- همكاری با ممیزین(ارزیاب­ها) دارائی- بیمه و سایر وزارتخانه ­ها. ج- همكاری با متقاضیانی كه درخواست سابقه كار، گواهی تاریخ ثبت و موضوع آدرس شركت را دارند.
 23. ثبت و ارایه شماره ثبت به پرونده­های انتقالی از شهرستانها
 24.  ثبت آگهی­های قبلی در مورد شركت­های سهامی(ترازنامه­های سالهای گذشته)
 25. دریافت امضاء از صاحبان امضاء و مدیران در ذیل ثبت دفتر ثبت.
 26. دریافت آدرس، شماره شناسنامه و محل صدور كه در پیش نویس آگهی، مکان آن مشخص شده است.
 27. جمع آوری وگذاردن دفاتر در جای خود و آماده نمودن دفاتر روز بعد
 28. درخواست دفاتر جاری و متمم، پس از پایان رسیدن دفاتر مربوط
 29. ارائه توضیح در مورد پرونده­های اختلافی، از نظر وضعیت تكمیل یا كسر امضاء به ممیزین(ارزیاب­ها) و رئیس اداره
 30. اقدام جهت کپی و ارائه اطلاعات درخواست شده در مورد پرونده­های خارج از ردیف بر طبق دستور رئیس اداره
 31. تهیه پیش نویس آگهی­های پرونده­هائی­ كه در بایگانی و پرونده شركت موجود باشد.
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت آگهی شرکت در روزنامه ی رسمی در تهران

روزنامه ی رسمی کشور در تهران به عنوان جایگاه اطلاعات و قانون و مقررات کشور، عضو عمده و قانونی اطلاع رسانی حقوقی شمرده می شود.

ثبت آگهی تغییرات شرکت

شیوه ثبت آگهی تغییرات شركت­ها و مؤسسات غیر تجاری دارای تابعیت ایرانی و یا خارجی در دفتر ثبت شركت­ها و دریافت امضاء از مدیران و صاحبان سهام آنان.

جواز تاسیس چیست ؟

به تایید اولیه ای که به اشخاص حقوقی و یا حقیقی به منظور فعالیت و یا سرمایه گذاری در عرصه به خصوصی اعطا می گردد جواز تاسیس گفته می شود

شرایط انتخاب بازرس شرکت در تهران

یکی از اقدامات مهم و ضروری در شرکت های عام و شرکت های خاص انتخاب بازرس است

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟