لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

انواع شرکت های تجاری


وکیل ثبت شرکت ها در این مقاله برآنست تا در مورد انواغ شرکت های تجارتی مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماید مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شرکت یک قرارداد می باشد که بر پایه ی آن اعضا یا شرکا، سودی که از سرمایه بدست می آید را بین خود تقسیم می کنند. در قوانین ایران شرکت ها شخصیت حقوقی دارند. وقتی که میخواهید شرکتی را تشکیل بدهید، باید نوع شرکت و همچنین، نوع فعالیت خود را در زمینه ای که میخواهید در آن به فعالیت بپردازید مشخص کنید. شرکت ها دارای اقسام مختلفی هستند که انگیزه ی تشکیل آن ها قسمت کردن اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ای که مورد نیاز است ، چگونگی تصمیم گیری در شرکت ها و ... میتوانند بر تشکیل نوع شرکت تأثیر گذار باشند.

انواع شرکت های تجاری

لیستی از انواع شرکت ها توسط قانونگذار ارائه شده است که خود در فصل های بعدی به تعریف هریک پرداخته است و موارد قانونی مرتبط به آنها را بیان نموده است. در این مقال به معرفی کامل این شرکت ها خواهیم پرداخت و تفاوت های هر کدام از آنها را شرح خواهیم داد.

انواع شرکت های تجاری در ایران

ماده ۲۰ ق. ت. درمورد شرکت ها اینچنین شرح داده است ، شرکت های تجارتی بر هفت نوع می باشد :

  • شرکت سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیرسهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف.
  • شرکت سهامی

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن تقسیم به سهام شده است و صاحبان سهام نسبت به سهم خود در شرکت مسئولیت به عهده دارند .

تعداد شرکاء در شرکت سهامی حداقل باید سه نفر باشد. این نوع از شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های سهامی عام و شرکت های سهام خاص که به تعریف هر کدام از آنها خواهیم پرداخت :

شرکت سهامی عام : شرکت هایی که قسمتی از سرمایه شرکت خود را بوسیله ی فروختن سهام به دیگران تأمین می کنند.

شرکت سهامی خاص : شرکت هایی که کل سرمایه آنها هنگام تاسیس صرفا بوسیله ی موسسین شرکت تامین میشود.

شرکا در هر دو نوع از شرکت سهامی اوراق سهام در اختیار دارند. در این گونه از شرکت ها، سرمایه به صورت سهام به طور مساوی بین شرکا تقسیم می شود و هر شریک تعدادی از این سهام را در اختیار دارد. اینطور در نظر بگیریم که سرمایۀ یک شرکت سهامی خاص که شامل سه نفر سهامدار است ، ۹۰۰ میلیون تومان باشد و یک سوم این مبلغ را هر کدام از شرکای شرکت سهامی به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت هم به ۹۰۰ سهام ۱۰۰۰ تومانی تقسیم شده باشد بدین معنی که هر کدام از شرکاء، دارای ۳۰۰ سهم می باشد.

به همین صورت اگر شرکت سهامی عام باشد، به طور معمول درصدی از سهام شرکت به طور مثال ۳۰۰ سهم آن در دست مردم قرار دارد که به راحتی می توانند به یکدیگر انتقال دهند. البته در صورتیکه  سهامی خاص باشد همچنین هر کدام از شرکاء، همچنان که گفته شد صاحب ۳۰۰ سهم هستند سهام خود را میتوانند به شخص حقیقی/حقوقی ثالثی انتقال دهند. از خاصیت های دیگر شرکت های سهامی میتوان به این اشاره کرد که سهامداران مسئولیتشان با توجه به سهامی است که در اختیار دارند. این درباره ی شرکت با مسئولیت محدود هم صدق میکند.

شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن، برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است.

در مورد مثالی که آورده شد،چنانکه شرکتی با مسئولیت محدود دارایی اش ۹۰۰ هزار ریال باشد واین مبلغ جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران به اندازه کافی نباشد، طلبکاران برای دریافت بقیه ی طلب خود، یعنی ۳۰۰ هزار ریال دیگر، نمیتوانند روی ما بقی دارایی های شخصی شرکا اقدام کنند. شباهتی که این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی دارد در این است که اولاًهریک از شرکا مالک درصدی از سرمایه شرکت می باشد و سرمایه شرکت به صورت سهام نیست آن را سهم الشرکه می نامیم؛ ثانیاً  سهم الشرکه را باید با رضایت دیگر شرکا به دیگران منتقل کرد.

شرکت تضامنی

به شرکتی می گویند که در آن هر شریک با توجه به مقدار بدهی ها و تعهدات شرکت به صورت تضامنی عهده دار مسئولیت هستند و چنانچه پس از تصفیه شرکت سرمایه شرکت ب ای پرداخت بدهی ها و تعهدات کافی نباشد هر شریک از سرمایه شخصی خود باید بدهی شرکت را پرداخت کند.

حداقل دو نفر برای تشکیل شرکت تضامنی احتیاج است مثل شرکت های دیگر و تفاوت مهم این نوع  شرکت با شرکت های دیگر این است که در صورت داشتن بدهی هر کدام از شرکاء، باید تمام بدهی را به طلبکار پرداخت کند و اینکه مقدار سرمایه ای که آورده چقدر می باشد، مسئولیت او را در این قبال کم نمی کند. ساده تر بگوییم، اگر طلبکاران  با مراجعه به شرکت،نتوانند طلب خود را بگیرند، می توانند از دارایی های شخصی شریک مطالبه کنند و شریک باید از دارایی شخصی بدهی خود را پرداخت کند.

شرکت مختلط غیرسهامی

به شرکتی می گویند که از چند شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند شریک ضامن تشکیل شده باشد و هر کدام از آنها با توجه به  بدهی های شرکت مسئولیتهایی که در انواع شرکتها گفته شد به عهده دارند در برابر بدهی های شرکت باید عمل کنند.

این شرکت از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود ترکیب شده است؛ یعنی که یک یا چند نفر از شرکا دربرابر افراد خارج از شرکت  مسئولیت تضامنی دارند و مسئولیت شرکای دیگر، به آورده آنها بستگی دارد. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند- برای دانستن معنی  تاجر مقاله تاجر چه کسی است را مطالعه فرمایید؛ اما در حقوق ایران،  هیچ کدام از شرکای این شرکت، اگر ضامن باشند و یا ضامن نباشند، تاجر به حساب نمی آیند. همچنین شرکایی که ضامن نیستند، در قالب شریک ، حق اداره کردن شرکت را ندارند و همچنین اداره  شرکت جزو وظایف آنان نیست.

شرکت مختلط سهامی

به شرکتی می گویند که شامل یک یا چند شریک ضامن و چند شریک سهامدار می باشد که هر کدام از آنها بستگی به سرمایه آورده ی خود در برابر بدهی شرکت مسئولیت بر عهده خواهند داشت.

این نوع شرکت از شرکت تضامنی و سهامی خاص ترکیب شده است. به این شکل که در برابراشخاص ثالث یک یا چند نفر از شریک ها مسئولیت تضامنی را بر عهده دارند و بقیه که به آنها سهامدار گفته می شود و مسئولیت آنها با توجه به سرمایه آورده ی آنها است.  فرق این شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی  این است که سرمایه شرکت تقسیم به سهام شده و شرکای سهامدار نمی توانند بر شرکت مدیریت داشته باشند  و مدیریت شرکت فقط برعهده ی  شرکای ضامن خواهد بود.

شرکت نسبی

به شرکتی می گویند که شرکا با توجه به سرمایه خود در برابر بدهی ها و تعهدات شرکت دارای مسئولیت می باشند.

شرکت نسبی از لحاظ ماهیت حقوقی ونحوه ی تشکیل شدن شبیه به شرکت تضامنی می باشد؛ ولی این تفاوت را دارد که مسئولیت شرکای شرکت با توجه به  سرمایه ای که در شرکت در اختیار دارند تعیین خواهد شد. مثلا، هروقت که شرکت، دارای سه نفر شریک باشد و هر کدام از شرکا، صاحب یک سوم از سرمایه شرکت باشند، هرکدام از شرکا باید مقدار یک سوم از بدهی های شرکت را پرداخت کند.

چنانچه بعد از مراجعه طلبکاران به شرکت ، شرکت توانایی پرداخت بدهی خود به طلبکاران را نداشته باشد ، طلبکاران می توانند مانده ی طلب خود را از شرکا شرکت بگیرند؛ ولی از آنجا که مسئولیت شرکا تضامنی نیست، طلبکاران می توانند فقط یک سوم از طلب خود را از هر شریک بگیرند و برای باقی طلب خود باید به شرکای دیگر مراجعه کنند و دو قسمت مانده از طلب را از آن دو بگیرند. مثلاً، اگر سرمایه شرکت ۹۰۰ هزار ریال باشد و سهم الشرکه هر کدام از شرکا ۳۰۰ هزار ریال باشد، و دارایی شرکت در هنگام تقاضای طلبکاران ۹۰۰ هزار ریال باشد، ولی مقدارطلب طلبکاران ۱۲۰۰۰۰۰ ریال باشد، طلبکاران باید بابت ۳۰۰ هزار باقی مانده از طلب خود از هر شریک ۱۰۰ هزار ریال دریافت کنند  ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ  و این مقدار از طلب را باید هر شریک از دارایی شخصی خود بپردازد. قانون گذار ایران این مقررات را در مورد شرکت نسبی از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی شرکتی شبیه به آن نمیتوان پیدا کرد.

شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی تولید و مصرف، در واقع دو نوع شرکت تعاونی با کارکرد متفاوت می باشد یک نوع آن شرکت تعاونی تولیدی می باشد و گونه ی دیگر شرکت تعاونی مصرف.  تغییر پیدا کردن قوانین و تصویب قانون برای شرکت های تعاونی موجب بوجود آمدن تفاوت هایی در شرکت تعاونی شده است که در در آینده به شرح آن تواهیم پرداخت.

شرکت های تعاونی لزوما تجاری نیستند، و چنانچه فعالیت آن تجاری نباشد، شرکت تجاری به حساب نمی آیند. این شرکت ها در انحصار و زیر حیطه ی قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰) می باشند و فقط تصفیه آنها بموجب مقررات تصفیه در قانون تجارت می باشد (تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ۱۳۷۰).

از اینکه ما را تا انتهای مقاله همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

هزینه ثبت شرکت در تهران

رسمیت یافتن هر شرکت در تهران بدین صورت است که در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد بدین صورت در مقابل ثبت با کیفیت و درست باید هزینه هایی را پرداخت نمود

ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران

شرکت ها انواع و اقسام متفاوتی دارند،که یکی از انها شرکت های عمرانی است.معنی واژه عمران ابادانی، گسترش رونق و توسعه میباشد.شرکتهای عمرانی سرپرست و مجری عملیات عمرانی در تهران میباشد.

تغییر آدرس شرکت در تهران

جهت برخی دلایل تغییر آدرس شرکت انجام می شود و باید در آن مطابق قانون در اداره ثبت شرکتها این تغییرات اعمال شود

نقل و انتقال سهام شرکت در تهران

سهام در واقع میزان سهمی می باشد که در شرکتهای سهامی میزان تعهدات و منافع شرکت را نشان می دهد که در این مقاله از انواع نقل و انتقالاتی که می توان انجام داد توضیح داده خواهد شد

ورود و خروج شریک شرکت در تهران

با در نظر گرفتن شرایطی که شرکت در دوره ی فعالیت خود با آن مواجه است ممکن است شرکت اختیارا یا اجبارا مجبور شود در بعضی از آیتمهای خود تغییراتی را بوجود بیاورد که یکی از آنها ورود و خروج اعضا می باشد

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی

بعد از طی شدن مراحل ثبت شرکت جواز تأسیس جهاد کشاوزری به دو صورت حقوقی یا حقیقی که هر کدام دارای شرایط خاصی هستند از جانب سازمان مربوطه ارائه می گردد

ثبت شرکت تعاونی در تهران

زمانی که اشخاص حقیقی با مشارکت همدیگر فعالیت های تولید و توزیع را در کنار هم انجام می دهند که این مشارکت با در نظر گرفتن و رسیدن به اهدافی انجام می شود. به این گونه مشارکت ها شرکت تعاونی گفته می شود

ثبت موسسه در تهران

برای انجام اهداف غیر تجاری مانند فعالیتهای اموزشی ، علمی، ادبی ، هنری امور خیریه و سایر فعالیتها از این قبیل افراد اقدام به تشکیل موسسه در تهران می نمایند.

پروانه بهره برداری وزارت صنایع

کلیه‌ی فعالیت‌های صنعتی سازمان‌ها نیازمند مجوزی است که به آن پروانه‌ی بهره برداری می‌گویند و تنها در صورتی امکان اخذ و صدور آن فراهم می‌باشد که جهت راه‌ اندازی تمامی قسمت‌های سازمانیانجام شده باشد

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در تهران

در شرکت های سهامی عام در تهران به منظور انجام هر گونه تغییراتی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟